Welkom

Bruikbare technologie realiseren in grote projecten is een uitdaging. Het Randstadrail project in de Rotterdamse Stadsregio heeft laten zien dat het wel degelijk mogelijk is. Het grote complexe vervoersysteem is gerealiseerd naar volle tevredenheid van de subsidiegevers, de vervoerder en de eindgebruikers. Dat succes vraagt om herhaling!

Peter Vreeswijk

Peter Vreeswijk

Mijn naam is Peter Vreeswijk en ik ben de oprichter van PV Tech Consult B.V. Mijn rol in RandstadRail was projectmanager systemen en systeemintegratie en plaatsvervangend algemeen projectmanager. De kennis en ervaring die ik in het project heb opgedaan wil ik graag toepassen om andere organisaties en grote projecten te helpen om goede resultaten te bereiken. Als belangrijk onderdeel daarvan wil ik lessons learned uitdragen via deze site. Daarbij benader ik de problematiek van grote projecten van twee kanten: de projectmatige kant en de technologische kant. Mijn aanzet vindt u onder visie.  Uw reacties en vragen zijn van harte welkom.

Mocht u verder geinteresseerd zijn in het welslagen van grote projecten dan wijs ik u graag op het samenwerkingsprogramma King en de onafhankelijke Stichting Denktank Project NL, gericht op het bouwen aan vertrouwen in grote projecten.